https://www.cuacuoncongthanh.vn/ https://khoacuacuon.net/khoa-cua-cuon/ https://www.thocuacuon.com/ https://www.diachicantim.com/ https://www.cuacuoncantho.com/ https://www.chiakhoacuacuon.com/2021/09/tho-sua-cua-cuon-gia-re-tai-quan-tan-phu.html https://khoacuacuon.net/sua-cua-cuon/tho-cua-cuon-tai-tphcm/ https://www.xaydungluanthanh.com/ https://khoacuacuon.net/sua-cua-cuon/tho-cua-cuon-tai-tphcm/ https://bienlonggroup.com/

Dịch vụ quảng cáo Google Ads là gì và các bước để có một chiến dịch quảng cáo thành công

Cách gặt hái thành công với Google Ads

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp cận chính xác những người quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể chọn nơi quảng cáo của mình sẽ xuất hiện, đặt ngân sách phù hợp và dễ dàng đo lường mức tác động của quảng cáo.

8 bước chuẩn bị chiến dịch của bạn để đạt được thành công

Bài viết này giúp bạn biết những điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý để thiết lập chiến dịch thành công trên Google Ads. Các tính năng này hoạt động cùng nhau để giúp bạn thiết kế và quản lý chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu quảng cáo cụ thể.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bắt đầu nhanh này khi chuẩn bị thiết lập một chiến dịch.

1. Xác định mục tiêu của bạn

Chọn một mục tiêu cho mỗi chiến dịch. Mục tiêu này hướng chiến dịch của bạn tập trung vào việc đạt được một kết quả cụ thể:

2. Chọn một loại chiến dịch

Sau khi chọn một mục tiêu, bạn sẽ thấy danh sách các loại chiến dịch đề xuất mà bạn có thể sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Loại chiến dịch mà bạn chọn sẽ xác định vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện và hình thức hiển thị của quảng cáo đó.

3. Đặt ngân sách

Bạn nên đặt ngân sách trung bình hằng ngày để kiểm soát số tiền mà bạn chi tiêu với chiến lược đặt giá thầu quảng cáo của mình. Bạn có thể thay đổi ngân sách trung bình hằng ngày bất cứ lúc nào.

4. Chọn chiến lược đặt giá thầu

Nếu bạn đã chọn một mục tiêu của chiến dịch, thì khi chọn một loại giá thầu, bạn sẽ thấy đề xuất về trọng tâm của chiến lược đặt giá thầu (chẳng hạn như "lượt chuyển đổi") dựa trên mục tiêu của chiến dịch.

Điều này đảm bảo rằng chiến dịch của bạn được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu cụ thể. Đối với một số loại chiến dịch, nếu không chọn chiến lược đặt giá thầu đề xuất, bạn có thể chọn một chiến lược đặt giá thầu tự động như chiến lược Chi phí mục tiêu cho mỗi lượt thu nạp khách hàng (CPA mục tiêu) hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu).

5. Thêm phần mở rộng vào quảng cáo

Đối với các loại chiến dịch Tìm kiếm, Video, Khám phá và Tối đa hoá hiệu suất, bạn có thể thêm những thông tin khác vào quảng cáo của mình (chẳng hạn như các đường liên kết khác đến trang web, thông tin đường đi hoặc số điện thoại).

Các phần mở rộng này sẽ cho người dùng nhiều lý do hơn để chọn doanh nghiệp của bạn và thường giúp tỷ lệ nhấp của một quảng cáo tăng thêm vài phần trăm. 

6. Tạo nhóm quảng cáo

Đối với tất cả chiến dịch (ngoại trừ Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất), bạn nên nhóm các quảng cáo có liên quan lại với nhau và thiết lập cùng một tiêu chí nhắm mục tiêu. Ví dụ: bạn nên nhóm những quảng cáo về giày tây lại với nhau và thiết lập để những quảng cáo này nhắm đến những người dùng đang tìm thông tin về giày tây.

7. Chọn tiêu chí nhắm mục tiêu

Tiêu chí nhắm mục tiêu giúp xác định phạm vi nhắm mục tiêu theo đối tượng rộng hoặc hẹp đến mức nào cho quảng cáo của bạn. Nếu không có tiêu chí nhắm mục tiêu nào, quảng cáo của bạn sẽ có phạm vi tiếp cận rộng nhất có thể. Việc nhắm mục tiêu quảng cáo cho phép bạn tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

Các loại nhắm mục tiêu phổ biến bao gồm nhắm mục tiêu theo từ khoá, đối tượng, vị trí, chủ đề, thiết bị và danh sách tái tiếp thị. Tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể chỉ có trong một số loại chiến dịch (ví dụ: trong Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất, bạn không thể chọn chỉ phân phát quảng cáo cho những nhóm khách hàng cụ thể như phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 24, hoặc những khách hàng đã có trong danh sách tái tiếp thị. Thay vào đó, bạn có thể cung cấp những khách hàng cụ thể này dưới dạng tín hiệu về đối tượng cho Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất để tăng tốc độ máy học).

8. Thiết lập lượt chuyển đổi

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi có thể giúp bạn theo dõi những hành động mà bạn muốn khách hàng thực hiện trên trang web của bạn. Các lượt chuyển đổi có thể giúp bạn dễ dàng đánh giá mức độ hiệu quả của quảng cáo, phương pháp nhắm mục tiêu cũng như chiến dịch tổng thể của mình.

Chia sẻ:
icon icon